Home > Dvd Rom > Dvd Rom Xj Hd166 Drivers

Dvd Rom Xj Hd166 Drivers

Would u be so kind enough to email it to me, on my add. If you are running nForce IDE drivers, that could be the source of the problem as well. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. dinyarr Buffer Underrun Posts: 5Joined: Sat Oct 18, 2003 7:52 am Top Karr's LiteOn Utility by dinyarr on Sun Oct 19, 2003 10:21 am Dear Parsonsmead would u be so get redirected here

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=RM3KY

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. For some dumb freakin' reason my DVD-Drive (LiteOn JLMS XJ-HD166S) refuses to read the Sims 2 DVD edition? Like one of See More the google results said..dvd decoders aren't free. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. It failed to copy a file at 97% during the installation so I had to cancel the installation. Switching to the generic MS drivers often helps for problems like this. HD is running on SATA.

I get these error messages: Error Copying File or Folder:...Data Error (cyclic redundancy check) Error Copying File or Folder: Cannot copy 'soandso': Cannot read from the source file or disk. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. You don't want the computer to lose power or shut down while flashing. check it out Download the DOS boot disc maker and make a boot floppy if you don't have one.

http://www.liteonamericas.com/us/download.htm Have you tried the sims2 DVD on another machine? Downloads available at....... I've even tried copying the files from the disk to my desktop. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw http://www.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=142653 Please help us maintain a helpfull driver collection.After downloading and installing Jlms Dvd Rom Xj Hd166 Ata Device, or the driver installation manager, take a few minutes to send us a What gives? While the drives are usually able to play the games and ignore the errors, the errors are dectected during any copy process.

Assume you can play/read other dvds on the Lite-on? Just double-click the executable, select the drive you want to update (if you have more than one), and then start the flash. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Also, you didn't specifically mention it, but make sure your drive is on the motherboard's IDE bus and not an add-on PCI IDE controller. Originally posted by Lord Vetinari The drivers are standard windows drivers (ie no update). Fans\Antec[TrueBlue] 480 watt Power Supply with 2 blue LED fans\Intel D875PBZLK 875P Canterwood Gigabit LAN 8X AGP\Intel Pentium 4 3.0GHz 512k 800MHz FSB | socket 478 w/ Hyper Threading Technology\Zalman CNPS5700D-CU

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Please Note: There are particular operating systems known to have problems with Jlms Dvd Rom Xj Hd166 Ata Device:Windows 10 EnterpriseWindows Vista Home BasicWindows 7 StarterWindows 10 EducationWindows 10 ProWindows 7

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Any help would be appreciated. E:\ is not a valid Win32 application Copy protected discs cannot be simply be copied from one loaction to another. by Dong Ngo 2:04 Close Drag Autoplay: ON Autoplay: OFF Hot Products Amazon Dash Wand with Alexa (2017) Amazon's Alexa-enabled Dash Wand is fun and nearly free MSRP $20.00 Samsung Galaxy

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. I get these error messages: Error Copying File or Folder:...Data Error (cyclic redundancy check) Error Copying File or Folder: Cannot copy 'soandso': Cannot read from the source file or disk. Case: Cooler Master HAF 932 Full Tower Motherboard: ASUS P8P67 Deluxe CPU: Intel Sandy Bridge 2600K 3.4GHz @ 5.0GHz (Coolermaster V8 Cooler) RAM: 8GB Corsair Dominator DDR3 PC12800 Video Card: EVGA Sometimes after a flash the system will revert to PIO mode for the updated drive.

Privacy Policy feedback Board index ‹ Hardware ‹ CD-ROM and DVD-ROM Drives Change font size Print view Username: Password: Remember me FAQ Search Register Login Firmware updating on You can get the binary from digi's page, along with Mtkflash and a DOS boot disc maker: http://digi.rpc1.org/ Follow the "The LiteOn/JLMS DVD's pages" and "Binary firmware, Mtkflash, Dos floppy" links Tweet Thread Tools Show Printable Version Email this Page… Subscribe to this Thread… Display Linear Mode Switch to Hybrid Mode Switch to Threaded Mode 11-11-2004,05:19 AM #1 ishak540m View Profile View In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

Newest comp DFI nf2 ultra xp1500-m @223*10.5 or XP2500-M barton @230*10.5 new comp- 8RDA+, xp2100 TbredB @202*11, 2*twinmos 3200 (non winbond), 9700 pro, Maxtor 9 plus 80gb &120GB, Hitachi CML174SWB 17" It is a windows program, so you don't have to boot in DOS. Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

The drive is considered to be the best DVD reader, bar none. Dit kan uw computer beschadigen. As mentioned above (done as I was typing this response), you want want to test the disc in another player for functionality. Heres hoping Parsonsmead Parsonsmead Buffer Underrun Posts: 7Joined: Thu Sep 18, 2003 7:17 am Top by cfitz on Fri Sep 19, 2003 9:31 am Download the firmware updater for version

You will need to reboot your system after the update has finished.

It is highly recommended to always use the most recent driver version available. Thanks" Was this review helpful? (Report this) Already tried it? DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Download and doubleclick the file to start the utility.

U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Results 1 to 10 of 10 Thread: JLMS XJ-HD166S DVD-ROM Drivers? Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken.

If you have been happy with the nForce drivers, you haven't had any other odd problems with your optical drives, and you really don't want to change them, then I would It still doesn't work. Powered by vBulletin Version 4.2.2 Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.