Home > Dvd Drive > Dvd Cd Driver For Vista

Dvd Cd Driver For Vista

Contents

Selecteer elk vervolgkeuzemenu en kies Vraag mij dit elke keer naast elk dvd-, Blu-ray- en cd-item en klik vervolgens op Opslaan. For example, Pavilion p6230f. Up next How to fix your CD/DVD drive (if your computer doesn't detect it) - Duration: 2:40. Uw feedback is verzonden. click site

If you have had recent power outages, viruses, or other computer problems, it is likely that the drivers have become damaged. Then complete the following steps. Sign in 253 58 Don't like this video? If you don’t see it in those two places, you got a hardware or connection problem.

Windows Vista Cd Drive Not Reading Discs

Terug naar boven De instellingen voor Automatisch afspelen in Windows instellen op standaard De functie Automatisch afspelen in Microsoft Windows onderzoekt nieuw gedetecteerde verwisselbare media en apparaten en helpt, op basis If not, continue to the next step. Any ideas would be so helpful. I have a Windows Vista home premium PC.

Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3016 hp-feedback-input-portlet Actions ${title} Loading... TechHelp Loading... De onderstaande instructies zijn van toepassing op de volgende Microsoft Windows-besturingssystemen, maar sommige instructies kunnen iets afwijken van oudere versies van Microsoft Windows (Windows Vista of Windows XP): Microsoft Windows 10 Dvd Driver For Windows 7 Terug naar boven De probleemoplosser Fix-it voor het cd-/dvd-station in Microsoft uitvoeren Microsoft Fix-it is door Microsoft ontwikkelde diagnostische software waarmee potentiële problemen die van invloed kunnen zijn op een computer

Voor Windows 7 en Windows Vista: Druk op de Windows-toets + R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen. Windows Vista Dvd Player Not Working Controleer of het station voor optische schijven wordt vermeld. When done, the drive name should appear in a Windows message and in Device Manager. dig this Please help.

Klik met de rechtermuisknop op het cd/dvd/Blu-ray-station dat wordt vermeld en klik vervolgens op Verwijderen. Dvd Driver Windows 10 Privacy Policy server: web5, load: 5.17 Try out a fresh look for YouTube. The following procedure is an example of how to correct a No drive detected message in Roxio Creator Basic v9. Drive listed as working.

Windows Vista Dvd Player Not Working

Good luck! have a peek at these guys Restart the computer and Windows should auto-detect the drive and reinstall the drivers for you. Windows Vista Cd Drive Not Reading Discs Upper Filters/Lower Filters Problem If your Windows XP or Windows Vista computer is not able to recognize the CD/DVD drive, then you might have a classic problem that will probably not Windows Vista Dvd Driver Download Click Next, and then click Next again.

Probeert u het later nog eens. http://dwp2001.com/dvd-drive/dvd-rom-driver-problem-vista.php De meeste Dell computers worden geleverd met de Dell Resource DVD: Probeer toegang te krijgen tot de inhoud van de schijf met Deze computer of Verkenner (Windows Verkenner in Microsoft Windows Geef als beoordeling het aantal sterren op Geef als beoordeling het aantal sterren op Geef als beoordeling het aantal sterren op Laat ons weten als dit het probleem heeft opgelost. Sorry, I guess I didn't give much information. Windows Vista Dvd Drive Not Found Solution

Step 5: CD/DVD writing software does not recognize the drive CD/DVD writing software displays messaging that no drive is detected. Onder Media selecteert u Vraag mij dit elke keer in elk vervolgkeuzemenu en klikt u vervolgens op Opslaan. Related support For more information about testing for CD/DVD drive hardware failures, refer to the HP support document Using HP Hardware Diagnostics Tools to Test for Hardware Failures. navigate to this website Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de volgende stap voor het oplossen van problemen.

For more information, please refer to the HP support document Using Microsoft System Restore in Windows Vista. Dvd Driver For Windows 7 32 Bit Free Download Confirm the deletion by clicking Yes.. Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... {{offlineMessage}} Try Microsoft Edge A fast and secure browser that's designed for Windows 10 No thanks Get started Skip

Dubbelklik op het pictogram Automatisch afspelen.

The registry editor window appears. Selecteer het op uw computer geïnstalleerde besturingssysteem voor meer informatie over hoe u uw computer naar fabrieksinstellingen kunt terugzetten: Windows 10 Windows 8.1 of Windows 8 Windows 7 (Dell Backup and You can either do it manually or you can download the fix from Microsoft here: http://support.microsoft.com/mats/cd_dvd_drive_problems/en-us If you want to do it manually, go to regedit and navigate to this entry: Dvd/cd-rom Drives Missing From Device Manager Loading...

Step 5d: Restore software Use Microsoft System Restore to return the system back to a time when the CD/DVD writing software was known to work. Als er geen schijf met uw Dell computer is meegeleverd, kunt u de software downloaden van Mijn downloads van Dell. System Restore If you’re still having issues and your drive was showing up earlier, but now it’s gone, you can try to perform a system restore to a time when the http://dwp2001.com/dvd-drive/dvd-driver-windows-vista.php JIUJITSU2000 130,094 views 19:04 How to fix CD-DVD laptops Drives - Duration: 10:53.

Probeer, als u problemen hebt met het afspelen van films, de door Dell geleverde afspeelsoftware te verwijderen en opnieuw te installeren. Bovendien bieden BIOS-updates beveiligingsupdates en grotere stabiliteit. More resources Tom's Hardware Around the World Tom's Hardware Around the World Denmark Norway Finland Russia France Turkey Germany UK Italy USA Subscribe to Tom's Hardware Search the site Ok About